Wilt u weten wat Fides voor uw kind kan betekenen? Maak gerust een afspraak!

Fides biedt verschillende vormen van studiebegeleiding aan voor basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten:

 • Huiswerkbegeleiding
  Dagelijkse intensieve studiebegeleiding, aangepast aan de specifieke situatie van de leerling, gericht op beter leren leren en toewerkend naar zelfstandigheid. Deze begeleidingsvorm is geschikt voor alle middelbare scholieren.
 • Examenbegeleiding
  Begeleiding ter voorbereiding op schoolonderzoeken en het centraal examen, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van zelfvertrouwen, discipline, planning en motivatie. Deze begeleiding is geschikt voor leerlingen die tijdens hun schoolonderzoeken en eindexamens extra ondersteuning kunnen gebruiken. 
 • Individuele studiecoaching
  Individuele begeleiding toegespitst op de specifieke omstandigheden van de leerling. Deze kunnen onder andere zijn: leer- of ontwikkelingsproblematiek, motivatieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen of gebrek aan effectieve studievaardigheden. Deze coaching is geschikt voor leerlingen van basisscholen en middelbare scholen, alsmede voor studenten van MBO’s, HBO’s en universiteiten. 
 • Bijlessen
  Vakgerichte begeleiding en oefeningen voor scholieren/studenten van alle onderwijstypen. 
 • Bijlessen basisonderwijs
 • Citobegeleiding
  Begeleiding ter voorbereiding op de citotoets voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 
 • Cursussen
 • Diverse cursussen en trainingen die individueel en in een klein groepsverband worden gegeven, zoals faalangsttraining en een cursus Nederlandse taal of Conversational english. 
 • Verdieping (op maat)
  Voor iedereen die een specifieke vraag heeft op onderwijsgebied.

Begeleidingsvormen

Vertrouwen in eigen kunnen

Fides biedt studiebegeleiding aan leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Fides heeft tot doel de leerling beter te leren leren, in een prettige en positieve sfeer. Wij werken aan het verbreden van de kennis, het opbouwen van vertrouwen in het eigen kunnen en het zelfstandig effectief studeren.

Daarbij sluit Fides aan bij de ontwikkelingfase, de onderwijsbehoefte en de leerstijl van de leerling. Hierbij is het belanrijk dat de leerling mede-eigenaar is van zijn/haar leerproces.