Wilt u weten wat Fides voor uw kind kan betekenen? Maak gerust een afspraak!

Bijlessen

Wanneer er door omstandigheden een tekort aan kennis ontstaat of wanneer er structureel problemen wordt ondervonden bij een vak, kan vakinhoudelijke begeleiding (bijles) uitkomst bieden.

Voor sommige leerlingen gaat de klassikale uitleg net wat te snel. De uitleg van de docent sluit niet aan bij wat de leerling nodig heeft of hij/zij durft niet om extra uitleg te vragen. Andere leerlingen hebben een tekort aan kennis opgebouwd, door te weinig inzet of onvoldoende uitleg.

De bijlessen worden gegeven door gedreven en vakbekwame begeleiders met een VWO opleiding en een (bijna) afgeronde Master. Voor elke leerling wordt een plan van aanpak gemaakt waarin een leidraad wordt geschetst voor de komende periode, met helder omschreven doelen en verwachtingen van zowel de leerling als begeleider.

Een gebrek aan kennis ontstaat niet zomaar bij een leerling, de vakbegeleider zal daarom, aan de hand van de lesstof, werken aan de aanpak van structurele problemen van het betreffende vak. De leerling krijgt hierdoor weer vertrouwen in eigen kunnen en leert hoe (toekomstige) problemen bij het desbetreffende vak moeten worden opgelost.

De bijlessen vinden wekelijks op een vast tijdstip plaats bij dezelfde begeleider.

Wat zeggen anderen over Fides? 

Klik hier voor ervaringen van oud-leerlingen, scholen en begeleiders.

 

Vraag direct een vrijblijvend gesprek aan!