Intelligentieonderzoeken

In een intelligentieonderzoek stellen we het intelligentieniveau van de leerling vast door het afnemen van een intelligentietest. Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen we bepalen welke schoolprestaties mogen worden verwacht en krijgen we handvatten voor begeleiding van de leerling.

Aan de hand van een intelligentieonderzoek krijgen we niet alleen informatie over het intelligentieniveau in de vorm van een intelligentiescore, maar kunnen we ook zien op welke onderdelen de leerling sterk is en welke vaardigheden minder ontwikkeld zijn. Inzicht in de sterke en zwakke vaardigheden is waardevol in het bepalen van passende leerstrategieën en het opstellen van onderwijsbehoeftes, op school en bij Fides.

Wanneer is een intelligentieonderzoek gewenst?

  • een leerling werkt hard, maar de resultaten zijn lager dan verwacht;
  • een leerling staat voor een schoolniveaukeuze;
  • de aangeboden leermethoden slaan niet aan en stof beklijft niet;
  • een leerling heeft wisselende resultaten, en dit is niet in eerste instantie te verklaren door interesse en motivatie.

Het intelligentieonderzoek wordt afgenomen door onze orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog. Er wordt gebruik gemaakt van de WISC-III. Wij koppelen de uitkomst terug naar de ouders, en indien gewenst (met toestemming van ouders) naar de mentor of de zorgcoördinator, in de vorm van handelingsadviezen.

Meer informatie over dit intelligentieonderzoek? U kunt hier contact met ons opnemen.

Neem contact op

Stuur ons een bericht en wij reageren hier zo snel mogelijk op!

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt
nieuws, holland, holland4als, sponsor, studiebegeleidingbeelddenken, lichtbol, denkwolk, beelddenken, beelden, beschrijven, lichtbol, denken