De middelbare school is een tijd van grote veranderingen, pieken en dalen, mooie en spannende momenten, maar ook lastige hobbels op de weg. Stel: de basisschool verliep vlekkeloos, maar op de middelbare school blijken de schoolresultaten te verminderen. Onzekerheid slaat toe, spanning loopt op, er ontstaan ruzies aan de eettafel en dit alles leidt tot een neerwaartse spiraal die van school een regelrechte ramp maakt. Huiswerkbegeleiding kan helpen om de rust terug te brengen; meer grip op het schoolwerk, betere cijfers, een vrolijker kind met meer zelfvertrouwen en stijgende schoolresultaten. Het aanbod aan huiswerkbegeleidingsinstituten is de afgelopen jaren gegroeid. Genoeg keuze dus. Maar hoe weet je waar je de beste hulp kan krijgen?

Vanuit deze vraag en het geloof in de effectiviteit van ons werk zijn wij dit schooljaar een onderzoek gestart. Omdat we met dit onderzoek toch een beetje het “wij van WC eend, adviseren WC eend” predicaat krijgen, delen wij met plezier de resultaten van het onderzoek!

Wat hebben we onderzocht?

Door wat we zien in de resultaten van de leerlingen verwachten we natuurlijk dat onze aanpak voor grote verandering en successen zorgt, maar welke manier van begeleiding heeft nou de grootste invloed op de leerprestaties? Om dit te onderzoeken hebben we meerdere vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen en de begeleiders. Deze zijn afgenomen bij de start van de begeleiding, na de toetsweken en bij het afronden van de begeleiding bij Fides. Daarnaast zijn de schoolresultaten van de leerlingen bijgehouden voor de gehele begeleidingsperiode.

Wat zijn de uitkomsten?

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de schoolresultaten van leerlingen over een periode van 2 à 3 maanden begeleiding bij Fides met gemiddeld 0.3 punt omhoog zijn gegaan. Dit is een mooie score! Ook draagt dit bij aan het zelfvertrouwen van de leerlingen, wat weer een positief effect heeft op de motivatie en uiteindelijk de resultaten. Het begin van de opwaartse spiraal! Verder is gebleken dat leerlingen die vanaf de start van het schooljaar begeleiding hebben gehad bij Fides het jaar gemiddeld met een ruime voldoende beginnen (6.8 gemiddeld) én dat zij dit niveau vasthouden gedurende het schooljaar. Een goede start is dus daadwerkelijk het halve werk! Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er ook vooruitgang wordt geboekt bij het aanleren van goede plan- en leerstrategieën. De leerlingen leren hoe ze zelfstandig hun schoolwerk kunnen organiseren en leren. Hierbij hoort ook dat zij kritisch leren kijken naar hun werk (heb ik de woordjes goed geleerd, snap ik de theorie, kan ik het toepassen etc.).

Wat kunnen we hieruit concluderen?

Twee belangrijke conclusies kunnen wij trekken uit dit onderzoek. Allereerst is een stijging te zien in de gemiddelde schoolresultaten. Daarnaast blijkt dat de vaardigheden omtrent planning, leerstrategieën en zelfevaluatie verbeteren. Natuurlijk zijn er ook zaken die niet worden gemeten, namelijk hoe het, los van de cijfers, met de leerling gaat. Dat is moeilijk te kwantificeren. Wij zien niet alleen de cijfers omhoog gaan, maar ook de leerling veranderen. Wij zien leerlingen die minder stress ervaren, meer zelfvertrouwen hebben en op maandag met een grote glimlach binnen komen lopen om hun lollie op te eisen.

Dus misschien mogen we het dan toch wel zeggen; “wij van Fides, adviseren Fides! ;-)”

Succes met de laatste loodjes van dit schooljaar!

Fides Studiebegeleiding

Neem contact op

Stuur ons een bericht en wij reageren hier zo snel mogelijk op!

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt
sport, startblokken, pieken, juiste moment, atletiek, sporten, leren, studeren, slagennieuwe website, website, wordpress, html, http, web, gloednieuwe website, metamorfose