Wilt u weten wat Fides voor uw kind kan betekenen? Maak gerust een afspraak!

Over Fides

Vertrouwen

Fides betekent vertrouwen in het Latijn. Vertrouwen in het eigen kunnen is volgens ons één van de belangrijkste componenten van succes op school. Daarnaast betekent Fides voor leerlingen ook opluchting, zelfstandigheid en meer plezier in het leren. Niet zelden wordt door Fides ook het gezin ontlast, doordat Fides de schooltaken van de ouders/ verzorgers overneemt. 

Specialist in leren

Fides is sinds 1992 uitgegroeid tot specialist op het gebied van leren. Het team bestaat uit (vakinhoudelijke) begeleiders en (ontwikkelings) psychologen; allemaal met een pedagogisch-didactische achtergrond.

 
 
 
 

Begeleiding op maat
Niet iedere leerling haalt even goede resultaten op school als, op basis van de eigen situatie, mag worden verwacht. Dit kan komen door verschillende redenen:

  • Het onderwijssysteem sluit niet voldoende aan bij de behoefte van de leerling.
  • De leerling is minder gemotiveerd.
  • De leerling heeft te maken met leer- of ontwikkelingsproblemen.
  • De leerling loopt achter met bepaalde vakken.
  • De leerling pikt de lesstof onvoldoende op in de klas.

Om welke reden dan ook, het kan zijn dat uw zoon of dochter extra ondersteuning/begeleiding nodig heeft. Redenen voor extra begeleiding zijn zo divers, dat Fides studiebegeleiding op maat biedt; voor iedere leerling wordt een handelingsplan gemaakt.

Meerwaarde van Fides
Waarom naar Fides, als de scholen zelf huiswerkklassen en huiswerktoezicht organiseren? Sommige leerlingen hebben baat bij continuiteit, een toeziend oog en een fysieke werkplek; voor hen is een huiswerkklas toereikend. Vaak is gebrek aan discipline echter niet de enige moeilijke factor voor een leerling om het huiswerk zelfstandig en naar behoren te maken. Fides werkt met de leerling, naast het toezicht op het huiswerk, aan het verbeteren van het leren, het opbouwen van zelfvertrouwen, het vergroten van zelfredzaamheid en intrinsieke motivatie. Een duurzame oplossing, waar de leerling ook in een vervolgopleiding baat bij heeft!
Fides is voorstander van het benutten van de mogelijkheden op school. Indien uw kind gebruik maakt van een huiswerkklas, en er is behoefte aan aanvullende (individuele/vakgerichte) begeleiding, dan kan Fides deze bieden.

Voor iedereen die hulp nodig heeft bij zijn of haar leerproces
Fides biedt studiebegeleiding op maat voor middelbare scholieren en basisschoolleerlingen van alle niveaus. Daarnaast kan ook voor studenten van MBO’s, HBO’s en universiteiten een begeleidingsprogramma samengesteld worden. Voor leerlingen met leer- en/ of ontwikkelingsproblematiek (zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, Asperger) hebben wij een ontwikkelingspsycholoog in huis.

Ervaring en expertise
Fides zet zich al meer dan 20 jaar in voor de leerlingen in de omgeving Baarn (Baarn, Soest, Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Eemnes). In al die jaren hebben we veel kennis opgedaan van de scholen in de omgeving, de lesmethoden en weten we waar de leerlingen tegenaan kunnen lopen. Kennisdeling, ontwikkeling en bijscholing hebben wij hoog in het vaandel staan. Steeds vaker wordt Fides door scholen ingezet om haar kennnis  over de begeleiding van leerlingen en het benutten van het leervermogen te delen met docenten en leerlingbegeleiders.

Beter leren leren
Fides heeft tot doel de leerling beter te leren leren. Wij leren de leerling leermethoden aan die voor hem of haar het meest geschikt zijn, zodat hij/ zij ook in de verdere schoolloopbaan beter toegerust is om goede resultaten te halen. In onze leermethoden en werkwijze werken wij zoveel mogelijk samen met en zijn complementair aan de school. Wij vullen de school aan, daar waar de leerling moeilijkheden/ achterstanden ondervindt.

Begeleiding
Studiebegeleiding heeft grofweg twee vormen: intensieve huiswerkbegeleiding en individuele studiecoaching. Voor meer informatie zie begeleidingsvormen. Bij Fides heerst een prettige sfeer en wij pleiten voor een positieve benadering van de leerling, zodat de leerling in een plezierige omgeving kan (leren) studeren.